Elävä ja menestyvä Helsinki

Asuminen ja liikkuminen

Asuntoja on rakennettava enemmän hintojen pitämiseksi kurissa.

Liikkuminen pitää olla mahdollista niin joukkoliikenteellä, autolla kuin kävellen tai pyörällä. Keskeisiä autokaistoja ei tule sulkea.

Koulutus

Helsinkiläisten koulujen tulee jatkossakin olla maan huippuluokkaa. Näin annetaan lapsillemme parhaat mahdolliset edellytykset pärjätä ja menestyä elämässä. Mahdollisuuksien tasa-arvo on kaiken tämän perusta.

Kilpailukyky

Helsingistä pitää tehdä entistä kilpailukykyisempi ja houkuttelevampi paikka -Suomen yritysmyönteisin kaupunki! Tällä turvataan työpaikat ja sitä kautta myös lisätään hyvinvointia kaupungissamme.

 


Hauskempi, toimivampi ja turvallisempi Helsinki

 

  • Elävä, tapahtumarikas ja siisti Helsinki lisää elämänlaatua. Helsinkiläisten tulee voida tuntea olonsa turvalliseksi kotikaupungissaan riippumatta paikasta tai kellonajasta. Kaupunkilaisuuteen kuuluu suvaitsevaisuus - huomioidaan toiset ihmiset ja hyväksytään erilaisuutta, mutta puututaan myös huomaamiimme väärinkäytöksiin.
  • Helsingin keskustaa on kehitettävä entistä viihtyisämmäksi ja vetovoimaisemmaksi. Viime vuosina on otettu isoja askeleita oikeaan suuntaan. Aluekeskuksista on kehitettävä monipuolisia toiminta- ja palvelukeskuksia. Kaupungin rannat ja puistot ovat meidän kaikkien olohuoneita - niiden kunnossapitoon on jatkossakin panostettava.
  • Helsinkiläinen ei verojaan rakasta. Vain tarkalla taloudenpidolla turvataan jatkossakin helsinkiläisten peruspalvelut ja hyvinvointi ilman, että veroja ja muita maksuja tarvitsee korottaa. Nykyistä parempi kustannustehokkuus ja tuottavuuden nosto on huomioitava kaikessa päätöksenteossa. Helsingin velkaantuminen on käännettävä pysyvästi laskuun ja verotusta laskettava jos siihen suinkin on mahdollisuus. Investointeja joudutaan harkitsemaan jatkossa tarkemmin.
  • Julkisten palveluiden tuotantotapoja on uudistettava rohkeasti ja otettava myös yksityinen sektori mukaan niitä kehittämään. Kaupungin ei ole tarkoituksenmukaista tuottaa itse kaikkia palveluita; ostopalveluilla, kilpailuttamisella ja palveluseteleille ja -aloitteella voidaan säästää yhteisiä rahoja palveluja vaarantamatta. Näillä toimilla lisätään helsinkiläisten valinnanvapautta.
  • Helsingin on tarjottava elinkeinoelämälle ja yritystoiminnalle naapurikaupunkeja paremmat puitteet. Erityisen tärkeäksi tämä asia nousee, jos pääkaupunkiseudun kaupunkeja ei lähitulevaisuudessa yhdistetä. Yksityisen sektorin työpaikat eivät saa karata täältä. Helsinkiä on kehitettävä edelleen monipuoliseksi, kansainväliseksi kaupunkikeskukseksi, jossa on erilaista yritystoimintaa uusmediasta teollisuuteen.
  • Helsinkiin on saatava entistä enemmän asuntoja. Kaikkia eri asumismuotoja tarvitaan myös jatkossa. Erityisesti omistusasuntotuotanto on varmistettava korkealla tasolla. Kaikki eivät voi asua valtion tai kaupungin tukemissa asunnoissa – siihen ei yksinkertaisesti ole varaa.
  • Kaupunkiasuminen poikkeaa maalla asumisesta. Emme voi kilpailla tonttien koolla ja siksi yksilölliset, omien toiveiden mukaiset ratkaisut kaupunkiasumiselle ovat entistä tärkeämpiä. Esimerkiksi kaupunkimaista, tehokasta pientalorakentamista on edelleen lisättävä kaavoituksessa.
  • Liikkuminen kaupungissa tulee olla helppoa. Joukkoliikennettä on entisestään parannettava ja lisättävä raideliikenteen osuutta. Joukkoliikenteen osuus pitää saada kasvuun palvelu- ja laatutasoa nostamalla ilman turhaa autovihamielisyyden lietsomista tai joukkoliikenteeseen ohjattavien lisäresurssien ohjaamista lipunhintoihin.
  • Helsinkiläinen, myös kantakaupunkilainen, saa hyvällä omallatunnolla omistaa auton ja sitä käyttää. Ruuhkamaksuja ei tule ottaa käyttöön. Toimivilla liikennejärjestelyillä, melu- ja ilmansaasteen vähentämisellä voidaan olennaisesti lisätä helsinkiläisten viihtyisyyttä kotikaupungissaan.